Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie kolejnych naborów w ramach RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,

28 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, podjął decyzję o ogłoszeniu następujących konkursów:

  1. Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17, Poddziałanie, 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT
  2. Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.
  3. Nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/17, Działanie 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia
  4. Nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/17, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej
  5. Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/17, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty
  6. Nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/17, Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT
  7. Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/17, Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

Szczegółowe informacje związane z prowadzonymi naborami