Przejdź do komentarzy

Fundusze Europejskie dla badań B+R – wsparcie dla lubuskich przedsiębiorstw w ramach Pakietu dla średnich miast!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Konkurs jest dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich. Nabór trwa od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

W Poddziałaniu 3.2.1 POIR dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów, wyrobów lub usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw wynosi 1 0000 000 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 5 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

  1. 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
  2. 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynos 50% kosztów kwalifikowalnych.

Przypomnijmy, Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Na terenie województwa lubuskiego miastami objętymi pakietem są Słubice, Międzyrzecz, Świebodzin, Nowa Sól, Żary i Żagań.

Potencjalni wnioskodawcy mogą zaznajomić się z dokumentacją konkursową za pośrednictwem poniższej strony:

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iv-nabor-2017-miasta-srednie

Zachęcamy do obejrzenia webinarium poświęconego zasadom w ramach naboru 3.2.1 POIR, prowadzonego przez PARP:

https://www.mr.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/konkurs-321-badania-na-rynek-webinarium/