Przejdź do komentarzy

Ewaluacja ex-post Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013

Szanowni Państwo,
Komisja Europejska prowadzi otwarte konsultacje publiczne stanowiące istotny element ewaluacji ex-post Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2007-2013. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy obywatele i organizacje. Wkłady można zgłaszać do 27 kwietnia 2016 r. Kwestionariusz ankiety jest w języku angielskim, jednak odpowiedzi można udzielać w języku polskim.
 
Link do konsultacji:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=21&visib=0&furtherConsult=yes