Przejdź do komentarzy

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do korzystania z możliwości płynących z wykorzystania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Finansowanie pochodzące z tego źródła w dużym stopniu odpowiada potrzebom projektów inwestycyjnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ramach EFIS istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. EFIS oferuje różnorodne formy wsparcia w postaci instrumentów zwrotnych, takich jak: gwarancje, kredyty, pożyczki, wykup udziałów. EFIS nie oferuje dotacji. Jego celem jest zapewnienie kapitału dla ryzykownych przedsięwzięć, w założeniu na lepszych warunkach niż rynkowe.

Finansowanie z EFIS udzielane jest na realizację różnorodnych celów inwestycyjnych, w tym m.in.:
· rozwój infrastruktury transportowej, sprzętu transportowego i innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu,
· rozwój i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
· badania, rozwój i innowacje,
· rozwój sektora energetycznego, w tym bezpieczeństwem dostaw energii, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
· ochrona środowiska i oszczędności zasobów naturalnych.

Wsparcie dla dużych projektów inwestycyjnych udzielane jest bezpośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Kwalifikują się inwestycje (lub programy inwestycyjne) o wartości powyżej 25 mln EUR oraz projekty o mniejszej wartości – gdy są to projekty innowacyjne. O wsparcie mogą się ubiegać projekty, które są gospodarczo rentowne, zgodne ze strategiami UE i są technicznie wykonalne. Wkład finansowy EBI wynosi maksymalnie 50% całkowitych kosztów inwestycyjnych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/plan-inwestycyjny-dla-europy/

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: planinwestycyjny@mr.gov.pl.