Przejdź do komentarzy

DZZK_70_DIF_2017_Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mała Pożyczka” i „Duża Pożyczka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w części dotyczącej zamówień publicznych zamieszczono informację na temat otwarcia ofert w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wybór pośredników finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mała Pożyczka” i „Duża Pożyczka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020.

https://www.bgk.pl/bip/dzzk-70-dif-2017-wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentow-finansowych-mala-pozyczka-i-duza-pozyczka-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-538/