Przejdź do komentarzy

Dowiedz się więcej o RPO-Lubuskie 2020

Trwa cykl spotkań informacyjnych dotyczących uzyskania wsparcia ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-Lubuskie 2020). Seminaria odbywają się w miastach powiatowych województwa lubuskiego.

Wśród prelegentów znajdują się przedstawiciele departamentów unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, którzy przedstawiają zakres działań, jakie mogą zostać dofinasowane w ramach RPO-Lubuskie 2020. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych realizowaniem działań projektowych oraz osoby, które chcą zapoznać się z możliwościami, jakie daje nam nowy okres finansowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Terminy spotkań wraz ze wskazaniem osób do kontaktu znajdują się w załączniku.

Więcej informacji na temat szkoleń można również znaleźć w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.