Przejdź do komentarzy

Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna - ZIT Gorzów Wlkp.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 lipca 2016 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna - ZIT Gorzów Wlkp., z planowanym terminem naboru wniosków od 31 sierpnia roku do 31 października 2016 roku. Wnioskowana wartość środków Programu, przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 2 mln zł.