Decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu EFRR realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”