Decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu EFRR

Dokument

Decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu EFRR

pdf 559 KB

Decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu EFRR realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”