Przejdź do komentarzy

Debata młodzieży o funduszach

19 maja w Gorzowie odbyła się debata z udziałem uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. Uczestnicy rozmawiali o wpływie funduszy europejskich na edukację. Spotkanie odbyło się w ramach Dni Funduszy Europejskich. Uczestniczyli w nim specjaliści Lokalnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Podczas debaty uczniowie nie było prezentacji i wystąpień, była za to burzliwa wymiana zdań o tym, które sfery życia poprawiają Fundusze Europejskie i czy słusznie. Uczestnicy podkreślali, że widzą, jak na co dzień zmieniły się gabinety i pracownie, korzystają też z wielu projektów dodatkowych zajęć, które rozwijają ich umiejętności społeczne. Dzięki funduszom UE wyjeżdżają do ośrodków naukowych, wymieniają doświadczenia z młodzieżą z innych krajów. Uczniowie sygnalizowali jednak także problemy. Ich zdaniem brakuje kreatywnego, nowoczesnego podejścia do prowadzenia zajęć, szkoła powinna też bardziej rozwijać kompetencje, które przydadzą się im w życiu. Młodzi chcą także ciekawych kierunków studiów na uczelniach, które zapewnią im dobrze płatną pracę.

Uczestnicy debaty uczestniczyli także w specjalnej grze symulacyjnej, która przybliżyła im działanie mechanizmów rynkowych w Unii Europejskiej. Zapoznali się także z ofertą punktów informacji funduszy europejskich, np. możliwości ubiegania się o dotację na działalność gospodarczą, innowacje w firmach.

Odpowiedzią na takie sygnały jest wdrażany obecnie w Lubuskiem projekt modernizacji szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020 . Zakłada on nie tylko unowocześnienie pracowni i laboratoriów, ale także szkolenia dla nauczycieli i uczniów, praktyki,  płatne staże w firmach. Realizacja projektu pozwoli na współpracę szkół z uczelniami nad tworzeniem kierunków kształcenia spójnych z oczekiwaniami absolwentów szkół. To projekt o wartości ponad 172 mln zł.