Przejdź do komentarzy

Cykl szkoleń z rozliczania projektów w ramach RPO – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będzie  rozliczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad rozliczania projektu oraz wypełniania wniosku o płatność. Szkolenia odbędą się w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

  • Rozliczanie projektów EFS realizowanych w ramach RPO – L2020 – szkolenie warsztatowe

Zielona Góra, 29 marca 2017 r., Lubuska Wojewódzka Komenda OHP ul. Zamenhofa 1,
sala komputerowa

Link do formularza zgłoszeniowego
AGENDA
09:00 – 09:15    Rejestracja uczestników
09:15 – 10:00    Ogólne zasady rozliczania projektu współfinansowanego ze środków unijnych na lata 2014-2020.
10:00 – 11:30     Szczegółowe omówienie zasad wypełniania wniosku o płatność EFS– warsztaty komputerowe z wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o płatność cz. 1
11:30 – 11:45    Przerwa kawowa
11:45 – 12:45    Szczegółowe omówienie zasad wypełniania wniosku o płatność EFS– warsztaty komputerowe z wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o płatność cz. 2
12:45 – 13:00     Pytania uczestników spotkania, dyskusja

Gorzów Wielkopolski, 31 marca 2017 r., Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. 30 stycznia 29, sala 21
Link do formularza zgłoszeniowego
AGENDA
09:00 – 09:15    Rejestracja uczestników
09:15 – 10:00    Ogólne zasady rozliczania projektu współfinansowanego ze środków unijnych na lata 2014-2020.
10:00 – 11:30    Szczegółowe omówienie zasad wypełniania wniosku o płatność EFS– warsztaty komputerowe z wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o płatność cz. 1
11:30 – 11:45    Przerwa kawowa
11:45 – 12:45    Szczegółowe omówienie zasad wypełniania wniosku o płatność EFS– warsztaty komputerowe z wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o płatność cz. 2
12:45 – 13:00    Pytania uczestników spotkania, dyskusja

  • Rozliczanie projektów EFRR realizowanych w ramach RPO – L2020 – szkolenie warsztatowe

Zielona Góra, 5 kwietnia 2017 r., Lubuska Wojewódzka Komenda OHP ul. Zamenhofa 1,
sala komputerowa

Link do formularza zgłoszeniowego
AGENDA
09:00 – 09:15    Rejestracja uczestników
09:15 – 10:00    Ogólne zasady rozliczania projektu współfinansowanego ze środków unijnych na lata 2014-2020.
10:00 – 11:30     Szczegółowe omówienie zasad wypełniania wniosku o płatność EFRR– warsztaty komputerowe z wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o płatność cz. 1
11:30 – 11:45    Przerwa kawowa
11:45 – 12:45    Szczegółowe omówienie zasad wypełniania wniosku o płatność EFRR– warsztaty komputerowe z wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o płatność cz. 2
12:45 – 13:00     Pytania uczestników spotkania, dyskusja

Gorzów Wielkopolski, 7 kwietnia 2017 r., Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. 30 stycznia 29, sala 21
Link do formularza zgłoszeniowego
AGENDA
09:00 – 09:15    Rejestracja uczestników
09:15 – 10:00    Ogólne zasady rozliczania projektu współfinansowanego ze środków unijnych na lata 2014-2020.
10:00 – 11:30    Szczegółowe omówienie zasad wypełniania wniosku o płatność EFRR– warsztaty komputerowe z wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o płatność cz. 1
11:30 – 11:45    Przerwa kawowa
11:45 – 12:45    Szczegółowe omówienie zasad wypełniania wniosku o płatność EFRR– warsztaty komputerowe z wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o płatność cz. 2
12:45 – 13:00    Pytania uczestników spotkania, dyskusja