Przejdź do komentarzy

Cyfrowy start w Lubuskie 2020

To tytuł konferencji poświęconej budowie społeczeństwa informacyjnego, która odbędzie się 17 czerwca br. w Zielonej Górze. Podczas spotkania ogłoszony zostanie pierwszy konkurs nowej perspektywy, w ramach Osi Priorytetowej II RPO – Rozwój Cyfrowy. Będzie to także okazja do inauguracji Programu Cyfrowa Polska ukierunkowanego na pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii poprzez budowę infrastruktury i usług. Gospodarzem spotkania będzie marszałek Elżbieta Anna Polak, a gościem specjalnym Marek Wójcik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Konferencja „Cyfrowy start w Lubuskie 2020” w całości będzie poświęcona zagadnieniom cyfryzacji i budowy społeczeństwa informacyjnego. O tym, jak robi się to w Lubuskiem – regionie będącym liderem w tym obszarze w Polsce – opowie marszałek Elżbieta Anna Polak. Na dowód tego, że Lubuskie stawia na nowoczesny, inteligentny rozwój podczas konferencji ogłoszony zostanie pierwszy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. W jego skład wchodzi podjęcie działań wspierających i stymulujących wdrażanie e-usług oraz wykorzystanie technik informacyjno–komunikacyjnych (TIK) w każdej dziedzinie aktywności gospodarczej, publicznej i społecznej. Ukierunkowany jest na projekty polegające na udostępnieniu, jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiających pełną interakcję z urzędem oraz zapewniających powszechny i otwarty dostęp w postaci cyfrowej do zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 40 mln zł.

Możliwości jakie daje nowa unijna perspektywa w ramach Osi Priorytetowej II – Rozwój Cyfrowy zaprezentuje Sylwia Pędzińska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Gościem specjalnym konferencji będzie Marek Wójcik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, który zainauguruje w regionie lubuskim Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz opowie o możliwościach jakie za sobą niesie. To właśnie w ramach tego ogólnopolskiego programu finansowana będzie ostatnia mila budowy szerokopasmowego internetu. Celem tego programu operacyjnego jest wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. Program zakłada realizację działań mających na celu pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii poprzez budowę infrastruktury i usług, a także wspieranie kompetencji cyfrowych Polaków.

Podczas konferencji jej uczestnicy dowiedzą się także, jak skorzystać z istniejącej już sieci szkieletowej szerokopasmowego internetu.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 w Hotelu For-Rest w Zielonej Górze/Raculi (ul. Głogowska 4a).

Agenda konferencji