Przejdź do komentarzy

Chętnych na szkolenia nie brakuje

W kwietniu br. w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przeprowadzili cykl szkoleń, dotyczących aktualnie ogłoszonych naborów wniosków. Zainteresowanie spotkaniami informacyjnymi było bardzo duże.

Łącznie przeprowadzono 6 szkoleń, w których wzięło udział ponad 170 osób!

Szkolenia dotyczyły naborów wniosków z:

  • poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP
  • działania 1.1 Badania i innowacje
  • poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski
  • poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT
  • poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski
  • działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

W związku z powyższym poniżej znajdują się prezentacje, które mogą okazać się pomocne przy wypełnianiu wniosków aplikacyjnych.

Prezentacja dotycząca dzialania 1.1 Badania i innowacje

Prezentacja dotycząca poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP

Prezentacja dotycząca poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski

Prezentacja dotycząca poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT

Prezentacja dotycząca poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski

Prezentacja dotycząca działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych