Przejdź do komentarzy

Biblioteka w Iłowej zostanie zmodernizowana

23 sierpnia br. członek zarządu Alicja Makarska podpisała umowę z burmistrzem Iłowej Pawłem Lichtańskim. Umowa o dofinansowanie dotyczy modernizacji, rozbudowy i przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej. – To ważny projekt i myślę, że już w niedługim czasie skorzysta z niego wielu mieszkańców Gminy Iłowa – mówiła członek zarządu Alicja Makarska.    

Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Iłowa. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób, korzystających z dóbr dziedzictwa kulturalnego w instytucjach kultury Gminy Iłowa.

Koszt całkowity zadania 1,5 mln zł, kwota dofinansowania 1,3 mln zł.

Umowa realizowana będzie w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, z Działania 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Renowację, konserwację i wyposażenie zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej:

• Poddasze roboty budowlane i instalacyjne

• Poddasze prace pozostałe

• Parter biblioteka - roboty budowlane i instalacyjne

• Wyposażenie - wytworzenie treści do wykorzystania w TIK, koszt urządzeń i oprogramowania do samodzielnego wytwarzania treści, urządzenia służące TIK (videospotkania)

• Wyposażenie - w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny).

 

Okres realizacji projektu: 07.11.2016 r. – 30.06.2018 r.

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 15.06.2017 r. – 30.05.2018 r.

 

Autor: Małgorzata Tramś-Zielińska, Biuro Prasowe