Przejdź do komentarzy

Baza Usług Rozwojowych – nowa odsłona Rejestru Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informujemy, że z dniem 25 sierpnia 2016 r. Rejestr Usług Rozwojowych przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych. Nowej nazwie towarzyszy również zmiana domeny internetowej. Dotychczasowy adres www.inwestycjawkadry.pl został zastąpiony nowym - uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

To jednak nie koniec zmian, jakie dotyczą tego narzędzia informatycznego. Modyfikacji uległy również zasady rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz usług rozwojowych. W związku z tym warto zapoznać się z nową wersją Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych (link), ze szczególnym uwzględnieniem zmodyfikowanej Karty Podmiotu i Karty Usługi.

Wprowadzone zmiany umożliwiają rozpoczęcie procesu rejestracji podmiotów w oparciu o zapisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (link). Rejestracja w Bazie w oparciu o nowe zasady umożliwi świadczenie usług tym przedsiębiorcom, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji wszystkie podmioty zainteresowane świadczeniem usług za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Nawiązując do powyższych zmian informujemy również, że Podmioty dotychczas zarejestrowane w Rejestrze Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia usług, na które przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie (usług KSU) mają czas do 10 października br. na zaktualizowanie swoich danych w Bazie Usług Rozwojowych, w tym potwierdzenie spełniania nowych kryteriów rejestracji. W sytuacji, w której podmiot nie dokona uaktualnienia danych we wskazanym terminie, utraci możliwość świadczenia usług w ramach KSU za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.