Przejdź do komentarzy

Baza Usług Rozwojowych (BUR) - ruszyły konsultacje społeczne

Instytucja Zarządzająca RPO Lubuskie 2020 informuje, że dokument „Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie lubuskim w ramach RPO - Lubuskie 2020” zostaje poddany konsultacjom społecznym w terminie 14 dni od zamieszczenia dokumentu na stronie Urzędu, tj. od 19 września 2016 roku do 2 października 2016 roku.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie uwag do ww. dokumentu na załączonym poniżej formularzu. Uwagi proszę wnosić tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na wskazany poniżej adres e-mail:

psf@rpo.lubuskie.pl

Uwagi, które będą wniesione po terminie lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

 

Formularz zgłaszania uwag

Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania