Przejdź do komentarzy

Ankieta dotycząca badania obciążeń beneficjentów RPO - Lubuskiego 2020

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zwiększenia próby badawczej niezbędnej do uzyskania jak najbardziej miarodajnych wyników przygotowywanej analizy, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) podjęła decyzję o wydłużeniu do dnia 20 października 2017 r. terminu wypełniania przez beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Ankiety dotyczącej badania obciążeń beneficjentów RPO-L2020.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Żeby przejść do ankiety kliknij link:

Ankieta