Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w RPO-L2020

Zarząd Województwa Lubuskiego 25 września 2018 r. przyjął zaktualizowaną Strategię Inwestycyjną dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Wprowadzone zmiany w Strategii Inwestycyjnej wynikają z obserwacji rynku instrumentów finansowych, który charakteryzuje się stosunkowo dużą ilością środków finansowych dostępnych na rynku dla podmiotów ubiegających się o wsparcie inwestycyjne pod postacią pożyczki. Dlatego też wprowadzono zapisy w Strategii, które pozwalają w ramach poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych nadać indywidualne nazwy produktom finansowym, dla lepszej identyfikacji każdego z nich. Zmiana ta pozwoli również na lepszą rozpoznawalność instrumentów.

Zmiany na rynku w obszarze wsparcia dłużnego -pożyczki wymusiły również możliwość wprowadzenia i zaplanowania preferencji finansowych, które będą miały na celu zwiększenie atrakcyjności tej formy wsparcia oraz odróżnienia ich od podobnego wsparcia dostępnego na rynku, w tym u podmiotów komercyjnych.

http://rpo.lubuskie.pl/strategia-inwestycyjna-dla-instrumentów-finansowych-w-regionalnym-programie-opeacyjnym-lubuskie-2020