Przejdź do komentarzy

Aktualizacja regulaminu oraz ogłoszenia konkursu nr RPLB. 07.05.00-IZ.00-08-K01/17

W dniu 8 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę dot. konkursu nr RPLB. 07.05.00-IZ.00-08-K01/17

Zmiana dotyczy wyłącznie pkt. 10 regulaminu i zapisów ogłoszenia odnośnie kwoty alokacji w konkursie.

Ogłoszenie konkursu 7.5

Regulamin konkursu 7.5