Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 10 maja 2016 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16.

 

Zmianie uległ:

  1. Załącznik nr 14 do Regulaminu: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO lubuskie2020 - aktualizacja zapisów.

 

Wszystkie zmiany szczegółowo opisane zostały w dokumencie Zmiany do Regulaminu Konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16", stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

 

Zmiana wprowadzona do Regulaminu konkursu wynika z konieczności aktualizacji Karty oceny merytorycznej, zgodnie z zapisami w części II pkt 17 Regulaminu konkursu oraz z zapisami załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu – kryteria wyboru projektów. Zmiana nie wpływa na treść Regulaminu konkursu.

 

Wprowadzone zmiany stosuje się od dnia 10 maja 2016 r.