Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Księgi Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,
na stronie www.rpo.lubuskie.pl zamieszczona została zaktualizowana wersja Księgi Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020  (wersja grudzień 2016). W publikacji usunięty został wariant achromatyczny znaku UE na czarnym tle (str. 43 i 57 w poprzedniej wersji KIW). Jednocześnie zaktualizowane zostały logotypy UE do pobrania na ww. stronie tak, aby nie zawierały ww. wariantu achromatycznego znaku.
  Zaktualizowana wersja Księgi Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020  (wersja grudzień 2016)