Przejdź do komentarzy

91 wniosków wpłynęło w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15

W związku z zakończeniem naboru wniosku w ramach konkursu ogłoszonego w IV kwartale 2015 roku pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 wpłynęło 91 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 92 422 242,47 zł.