Przejdź do komentarzy

301 mln zł na pożyczki nie tylko dla przedsiębiorców

 301 mln zł  trafi na lubuski rynek z przeznaczeniem na pożyczki dla przedsiębiorców, właścicieli budynków mieszkalnych oraz na samozatrudnienie. Umowa o finansowanie realizacji projektów w ramach RPO z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisana została 29 marca. - To bardzo ważna umowa dla regionu lubuskiego. Z naszego programu operacyjnego wnosimy olbrzymi kapitał, kwotę 256 mln zł. Część krajowa to ponad 45 mln zł. Negocjacje trwały długo, ale jesteśmy z nich zadowoleni – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałek E. Polak wyjaśniła, że instrumenty zwrotne przeznaczone zostaną na wsparcie konkretnych obszarów. - Przeznaczamy nasz kapitał przede wszystkim dla przedsiębiorców. To przedsiębiorcy z naszego regiony mogą się czuć dowartościowani oraz autentycznymi beneficjentami tego potężnego kapitału funduszy funduszy. Pożyczki będą na bardzo dobrych warunkach dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także dla start-upów. Zależy nam przede wszystkim na projektach innowacyjnych, które dokładnie wpisują się  priorytety lubuskie. Będziemy wspierać rozwój inteligentnych specjalizacji. Pomysłów może być bardzo dużo, a nasi lubuscy przedsiębiorcy mają ich bardzo dużo – przekonywała. Do lubuskich firm w formie pożyczek trafi 233 mln zł.

Możliwość ubiegania się o takie wsparcie będą miały także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inni właściciele wielorodzinnych budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na termomodernizację oraz osoby pozostające bez pracy, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej.

Przedmiotowa umowa zapewnia, iż realizacja instrumentów finansowych będzie prowadzona w modelu pośrednim – przez Fundusz Funduszy– w przypadku województwa lubuskiego przez BGK. Fundusz Funduszy nie udziela wsparcia zwrotnego (pożyczek) bezpośrednio odbiorcy ostatecznemu (np. przedsiębiorcy z sektora MŚP), tylko wybiera pośredników finansowych, którzy fizycznie będą udzielać tego wsparcia.

Uproszczony model realizacji

Wartość środków zaplanowanych do przekazania jako Wkład Programu i kwota planowana do ujęcia w umowie o finansowanie wynosi:

Obszar

rodzaj instrumentu

Wartość środków RPO-L2020

Wsparcie MŚP

pożyczki

233 646 420,00

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

pożyczki

16 791 475,68

Samozatrudnienie, tworzenie MŚP

pożyczki

5 699 350,28

Razem

256 137 245,96

 

Wartość całkowita umowy o finansowanie to 301 337 939,42 PLN.